Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju Hrvatskog liječničkog zbora

Čime se bavimo

Temeljni ciljevi HDED HLZ su:

  • stručno i znastveno povezivanje liječnika koji se bave različitim područjima endokrinologije i dijabetologije
  • zastupanje interesa endokrinologije i dijabetologije u javnosti i u regulatornim tijelima u zdravstvu 
  • poticanje rasprave i promicanje svijesti o bolestima iz područja endokrinologije i dijabetologije
  • provođenje edukacijskih programa iz područja endokrinologije i dijabetesa
  • poticanje znanstvene aktivnosti iz područja endokrinologije i dijabetologije
  • suradnja s međunarodnim stručnim društvima
  • izrada smjernica za racionalnu dijagnostiku i liječenje pojedinih bolesti

 

Zadaci HDED HLZ:

  • provođenje redovitih, svima dostupnih, neovisnih stručnih skupova iz područja adultne i pedijatrijske endokrinologije, dijabetologije i srodnih struka
  • osiguravanje financijske potpore za provođenje trajnog stručnog usavršavanja specijalizanata i (sub)specijalista endokrinologije i dijabetologije
  • zastupanje interesa struke u javnosti i pred regulatornim tijelima, kao i donošenje smjernica za racionalnu dijagnostiku i liječenje pojedinih bolesti.
Skupovi

Stručni skupovi

HDED redovito organizira stručne tečajeve, simpozije te Godišnji sastanak Društva.

Saznajte više
Članstvo

Članstvo

Informirajte se o pogodnostima koje nudi članstvo u HDED te sudjelujte u radu Društva.

Saznajte više